Analiza komunikacji niewerbalnej

ANALIZA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

Mowa ciała, postawa, gesty, mikroekspresje twarzy – wszystkie te elementy składają się na komunikację niewerbalną. Za pomocą analizy tych sygnałów często możemy dowiedzieć się więcej o człowieku, niż z wypowiadanych przez niego słów. W ofercie przedstawionej poniżej znajdą Państwo moje usługi w zakresie odczytywania, oceniania i interpretowania sygnałów niewerbalnych. Moje umiejętności z tej dziedziny mogą posłużyć jako wsparcie dla firm i osób indywidualnych. 

Zapoznaj się z ofertą usług analizy komunikacji niewerbalnej!

Ocena wiarygodności

Ta usługa jest czymś więcej niż tylko wykrywanie kłamstwa. To pogłębiona analiza, która skupia się na wyszukiwaniu symptomów kłamstwa i jednoczesnej analizie niespójności człowieka, co daje dużo lepsze rezultaty i pewność wyniku.

Żeby móc w pełni ocenić wiarygodność należy najpierw zbudować profil bazowy człowieka. To zbiór cech, zachowań i emocji, które towarzyszą nam w neutralnym środowisku. Mogą to być nagrania, publikacje lub, jeśli jest to możliwe, spotkanie. To pozwala na lepsze zbudowanie kontekstu i znalezienie niespójności.

Właściwa analiza może być przeprowadzona na nagranym materiale wideo, spotkaniu online lub na żywo. W tym miejscu biorę pod uwagę wszystkie cechy człowieka, które mogą stanowić symptom kłamstwa lub odchylenie od linii bazowej czyli: ekspresje mimiczne, mowę ciała, wygląd, emocje i zachowanie.

Po analizie przekazuję swoje wnioski i motywuję je konkretnymi przykładami i kontekstem całej analizy.  

Co zyskasz?

 • Dowiesz się czy określona osoba wierzy w to co mówi i jest z tym spójna,

 • Zrozumiesz lepiej motywację ludzi i ich działania,

 • Otrzymasz szersze spojrzenie zbudowane na większej ilości informacji o człowieku.

1

Diagnoza nastroju i relacji wewnątrz firmy

W każdej grupie ludzi, którzy skupieni są wokół jakiegoś projektu, firmy lub organizacji, występują zmiany nastroju, lepsze i gorsze momenty. Rozumienie emocji zespołu i ludzi, z którymi pracujemy jest niezwykle istotną sprawą. Jednak czasem różne czynniki, takie jak hierarchia służbowa, nie pozwalają na utrzymywanie ze wszystkimi równie bliskich relacji.

Mogę pomóc Ci zrozumieć relacje i emocje, które występują w Twojej firmie lub organizacji. Łatwiej jest zdiagnozować ewentualne konflikty i nieporozumienia osobie, która jest zupełnie obca i nie ma relacji z żadnym członkiem zespołu.

Co zyskasz?

 • Dowiesz się jakie są nastroje i relacje w Twojej firmie lub zespole
 • Zdiagnozujesz i dowiesz się jak rozwiązać konflikty
 • Będziesz łatwiej budować relacje z grupą
2

Budowa profilu osobowości

W biznesie często mówi się, że informacje są cenniejsze niż złoto. Dlatego uważam, że dobre zrozumienie drugiego człowieka i zauważenie co chce przekazać, poza tym co mówi, jest absolutnie kluczowe w komunikacji biznesowej i nie tylko.

Pomogę Ci zbudować profil osobowości wybranej osoby i odczytać jej cechy. Dowiesz się ode mnie jak myśli dany człowiek, w jaki sposób wyciąga wnioski i formułuje pomysły. Dodatkowo jestem w stanie udzielić informacji o tym co komunikuje wizerunek, a także, na podstawie odczytu komunikacji niewerbalnej, poznasz mapę jego naturalnych i niespójnych zachowań. 

Co zyskasz?

 • Zyskasz informacje o tym jak myśli i w jaki sposób podejmuje decyzje drugi człowiek,

 • Dowiesz się jak rozpoznać więcej sygnałów niewerbalnych u ludzi,

 • Możesz dowiedzieć się jak wygląda Twój profil osobowości.

3

Analiza dopasowania kandydata do zespołu

Podstawą każdej firmy lub organizacji są ludzie. Każdy kto zatrudnia pracowników zdaje sobie sprawę jak ważne jest dopasowanie kandydata i jego cech osobowości do oferowanego stanowiska.

Jeśli przeprowadzasz ważną rekrutację to pomogę Ci zmaksymalizować szansę na zatrudnienie odpowiedniej osoby. Poprzez analizę komunikacji niewerbalnej, odczytu mikroeskpresji, a także cech psychologicznych i charakteru stworzę „portret osobowości”. Taka analiza jest drogowskazem, który pokazuje słabe i silne strony kandydata, a także weryfikuje czy dany typ osobowości sprawdzi się na oferowanym stanowisku.

Co zyskasz?

 • Zyskasz pracownika, który jest dobrze dopasowany do swojego stanowiska,

 • Dowiesz się jak współpracować i kierować nowym pracownikiem,

 • Ocena słabych i silnych stron pozwoli na efektywne połączenie pracowników w zespoły.

4

Dla kogo?

Kadra kierownicza

Korzyści:

 • Lepsza atmosfera w pracy,
 • Rozwiązanie sabotujących konfliktów,
 • Wzrost sprzedaży i polepszenie wyników,
 • Poprawa zaangażowania i opinii o firmie.

HR i rekruterzy:

Korzyści:

 • Mniejsze ryzyko wyboru nieodpowiedniego kandydata,
 • Rozpoznanie motywacji i profilu emocji kandydata,

Inwestorzy

Korzyści:

 • Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego,
 • Pozyskanie większej ilości informacji o potencjalnej inwestycji.

Prawnicy

Korzyści:

 • Dodatkowe informacje dotyczące klienta,
 • Oszczędność czasu przez większą ilość pozyskanych danych o kliencie.

Sprzedawcy i negocjatorzy

Korzyści:

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa wygrania kontraktu lub pozyskania klienta,
 • Poprawa relacji z klientem przez zbudowanie profilu osobowości.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

pamela

Pamela Korpalska

Specjalista ds. sprzedaży szkoleń i marketingu

tel. +48 690 019 505
biuro@lukaszkaca.pl

Napisz do Nas!